AquaPRO Pro CHLOR 56 Toz Klor (Stabilizatörlü) yüzde 56 aktif klor

KULLANIM AMACI : Havuz Suyu dezenfektanı

Kimyasal adı : Sodiumdichloro isocyanurate (SDIC) 

AquaPRO ProCHLOR 56 Toz klor, umuma açık ve özel, açık hava yüzme havuzları, masaj havuzları, su parkları, aquaparklar ve süs havuzu sularındaki, bakteri, virüs, mantar, yosun ve mikroorganizmalarla inorganik kirliliğin bertaraf edilmesi için dezenfektan olarak kullanılır. Kapalı alan havuzlarında kullanımı, T.C.Sağlık bakanlığınca kısıtlanmıştır.

Hızlı çözünen, Stabilizatörlü (CYA),yüzde 56 aktif klor içerikli biyosidal bir üründür.

Suyun temiz, berrak ve hijyenik kalması sağlar. Özellikle sıcak iklimlerde uzun süreli dezenfeksiyon için tercih edilir.

 

KULLANIM ŞEKLİ ve UYGULAMA:

AquaPRO ProCHLOR 56 Toz klor kullanımında;

    • Ürüne asla su eklemeyiniz, suya ürün ilave ediniz.

    • Uygulamadan önce Serbest Klor (DPD no1), Bağlı klor (DPD no3) ve Siyanürik asit (CYA) seviyesini mutlaka kontrol ediniz.

    • Uygulama dozu, hava sıcaklığı,havuza girenlerin sayısı vb.kriterlere göre değişkenlik gösterebilir.

  • Ürünün daha etkili olabilmesi için önce havuz suyunun  pH değerinin 7,2 - 7,8  aralığında olmasını sağlayınız.
  • Sezon başında: Havuza taze su alınmışsa veya havuzun eski suyu yeşil ve sorunluysa,Klor şoklaması amaçlı, 3,0 - 4,8ppm serbest Klor seviyesi için, 100 m3 e, 540-800gr ProCHLOR 56 toz klor, su dolu plastik  bir kap içinde çözdükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı dozaj pompası yardımıyla, filtrasyon sonrasına dozlayarak havuz suyuna ilave edilmelidir.KLOR ŞOKLAMASI sonrasında, açık havuzlarda Serbest Klor seviyesi 1-3 ppm seviyesine inene kadar havuz kullanıma kapatılmalıdır.
  • Normal sezonda: Hergün 100 m⊃3; suya , 1,0 - 3,0ppm serbest Klor seviyesi için 200-540 gr.  ProCHLOR 56 toz klor, su dolu plastik  bir kap içinde çözdükten sonra denge deposundan, direkt havuza veya miktar ayarlı dozaj pompası yardımıyla, filtrasyon sonrasına dozlayarak havuz suyuna ilave edilmelidir.
  • Havuzun yoğun kullanımı,aşırı çevre kirliliği, yağışlı veya sıcak hava koşulları kullanım miktarının artırılmasını gerektirir.
  • Havuz suyunda siyanürik seviyesi (CYA) 100 ppm i, geçmemelidir.İdeal seviye 25-50 ppm aralığıdır.

Stabilizatör (CYA) seviyesini düşürmek için havuz suyunun bir kısmı boşaltılıp yerine taze su alınmalıdır.Ayrıca Stabilizatör seviyesi 50-80 ppm seviyesinin altına düşene kadar Stabilizatörlü klor kullanımına ara verilip Stabilizatörsüz Toz klor AquaPRO CHC 65 Kalsiyumhipoklorit kullanımına geçilmelidir.

Havuz suyunda Bağlı Klor miktarı 0,2ppm i geçmemelidir.(DPD no3)

Asitlerle temasında toksik gaz çıkartır.

Ürün Uygulaması:Havuzun kullanımda olmadığı(yüzücülerin havuzda bulunmadığı) zamanlarda yapılmalıdır.

  • Legionella Pneumophila için uygulama süresi dozajlamayı takiben 60 dakikadır.

.

ÜRÜN KODU AMBALAJ PALETTEKİ ADET
PC56PK050 50 KG 18 
PC56PK025 25 KG 48
PC56PK015 15 KG 60
PC56PK010 10 KG 64
PC56PK005 5 KG 72

- Umuma açık ve özel açık hava yüzme havuzları,

- Aquaparklar,

- Termal havuzlar,

- Süs havuzları, 

- SPA (masaj havuzları)

NOT: Kapalı alan havuzlarında kullanımı, T.C.Sağlık bakanlığınca kısıtlanmıştır.

• Hızlı çözünür,

• Çabuk etki eder,

• İçeriğindeki stabilizatör sayesinde güneş ışığından etkilenmez,

• Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır, 

• Sıvı klor ile karşılaştırıldığında pratikte 1/15 oranında kullanılır,gereksiz büyüklükte depo alanı gerektirmez,

• İşletme maliyeti düşüktür.