Haberler

Havuz Kimyasalları Nelerdir?

Havuz Kimyasalları genel olarak 2 ana başlık altında toplanabilir.

1- DEZENFEKTANLAR

- Klorlu bileşikler

- Bromlu bileşikler

- Yosun Önleyici biyositler

- Mantar önleyici biyositler

2- YARDIMCI HAVUZ KİMYASALLARI

- pH düzenleyiciler

- Çöktürücü ve berraklaştırıcılar

- Kireç önleyici ve parlatıcılar

- Oksitleyici ve ŞOK ürünleri

- Filtre temizleyiciler

- Kış bakımı ve yüzey temizleyiciler

Havuzun işletmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken standart ve uygulamalar. (Kimyasal uygulamaları-filtre temizlikleri-doğru su parametre ölçümleri-çeşitli bakım malzemeleri vs.) T.C.Sağlık Bk.lığı havuz işletme standartları olarak her yıl güncellenmekte ve genelgeler halinde resmi gazetede yayımlanmaktadır.

Buna göre havuzunuzda işletme aşamasında kullanılan kimyasalların seçiminde son derece dikkatli olmanız, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından izinli-ruhsatlı ürünlerin dışında,içeriği belli olmayan,etiketsiz veya etiketinde yeterli bilgi,üretim ve son kullanım tarihi ve izin ruhsat no.su bulunmayan ürünleri almamaya,hem gerekli fiziksel şartları sağlamak, hemde bakanlık denetlemelerinde sorun yaşamamak adına muhakkak özen göstermeniz gerekmektedir.